Bilet dla Brata

Z inicjatywy Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, które mają odbyć się w Polsce w 2016 r. pojęto akcję – „Bilet dla brata”. Celem tej akcji jest dofinansowanie udziału w ŚDM pielgrzymów ze wschodu. Akcja polegać będzie na sprzedaży różnych produktów – cegiełek, z których dochód przeznaczony będzie na Bilet dla Brata. Pierwszym produktem jest „płyta kanonizacyjna” wydana z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Już dziś będzie można ją nabywać przy wyjściu z kościoła oraz w Biurze Parafialnym. Koszt płyty wynosi 20 zł.

Leave a Reply