Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty.

To nie jest tak, że oni umarli, a my żyjemy. To oni żyją, a my umieramy.

– ks. Piotr Pawlukiewicz

Dziś Uroczystość Wszystkich Świętych, czas gdy zadajemy sobie pytania: Jak zostać tym świętym? Co to znaczy być świętym? Być świętym to nie znaczy już się świętym urodzić. Być świętym, to nie znaczy naśladować kogoś, kto został męczennikiem za wiarę kilka czy kilkanaście wieków temu. Być świętym to znaczy naśladować zwykłych ludzi, którzy żyli w zwyczajnych czasach, tak jak my w zwyczajnych czasach żyjemy. To naśladować ludzi, którzy się śmiali i płakali, tak jak my się śmiejemy i płaczemy.

W naszej tradycji, 1. listopada spotykamy się na cmentarzach, aby modlić się i wspominać zmarłych z naszych rodzin i prosić dla nich o radość nieba. To dzień zadumy nad sensem życia i śmiercią. Wspólna modlitwa na naszym parafialnym cmentarzu rozpoczęła się o godz. 13.30 procesją z poświęceniem grobów. Modlitwie przewodniczył ks. kan. Mirosław Kędzierski. Po zakończonej procesji została odprawiona Msza Święta  w intencji zmarłych parafian, którą sprawowali nasi duszpasterze.