Ave, Ave Maryja

Tradycyjnie nabożeństwo poprowadził ks. kan. Mirosław Kędzierski, który w swoim słowie przybliżył przebieg drugiego objawienia Maryi w Fatimie z dnia 13 czerwca 1917 roku. W tym objawieniu Matka Boża powiedziała Łucji, że Pan Jezus pragnie posłużyć się jej osobą, by ustanowić nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Obiecała przy tym, że dusze, które ofiarują się Niepokalanemu Sercu Maryi, otrzymają ratunek, a Bóg obdarzy je szczególną łaską.

Podczas modlitwy różańcowej prosiliśmy Matkę Bożą o wytrwanie przy Chrystusie Eucharystycznym, oraz za kapłanów i tych, co przygotowują się do kapłaństwa, aby Eucharystia zawsze była dla nich ucztą dziękczynną. Nabożeństwo i procesję fatimską zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim przy kaplicy Matki Bożej.