Modlita za Światowe Dni Młodzieży w Madrycie [link]

sdmmadrytPrzygotowanie do uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży, to nie tylko kwestia zorganizowania wyjazdu i pobytu w Hiszpanii ale równolegle przygotowanie duchowe. Jest to czas pogłębiania swojej wiary i osobistej relacji z Bogiem. Tym właśnie różnią się Światowe Dni Młodzieży od zwykłych wyjazdów turystycznych, że pozwalają doświadczyć czegoś więcej, bardziej odkryć tajemnicę dobrego Boga. Każdy z nas dysponuje wyjątkowym darem modlitwy, który w dowolnej chwili może ofiarować w konkretnej intencji. O mocy i cudownych skutkach wytrwałej modlitwy potwierdza wiele scen z Ewangelii.

Czytaj dalej

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

 

swieca„Zapalmy dzieciom światło nadziei” – to hasło tegorocznej edycji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, które ruszyło w pierwszą niedzielę Adwentu. W ramach akcji Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej zamierza rozprowadzić ponad 60 tys. świec.Podobnie jak w latach ubiegłych złotówka z każdej sprzedanej świecy pozostanie w parafii z przeznaczeniem na dzieła charytatywne. Reszta trafi do Caritas. Za małą świecę należy uiścić 6 zł, za dużą 12 zł. Dodatkowo 10 groszy z każdej małej świecy zostanie przeznaczone na pomoc dla ubogich dzieci poza granicami kraju.

Za www.archidiecezja.pl

„Adwentowe spotkania z Izajaszem”

lectiodivinaW odpowiedzi na zaproszenie skierowane przez J.Em. Ks. abp. J. Kowalczyka – Prymasa Polski, organizujemy adwentowe spotkania ze Słowem Bożym. W poszczególne niedziele Adwentu będziemy rozważać fragmenty Księgi Proroka Izajasza Posłużymy się metodą lectio divina. Jest to sposób czytania Pisma św., który prowadzi do lepszego poznania Boga, także w odniesieniu do naszego osobistego życia. Lectio divina polega – mówiąc najogólniej – na uaktualnianiu tekstów biblijnych do życia każdego z nas. Spotkania odbywają się w kościele w Kłecku, we wszystkie niedziele Adwentu po wieczornej Mszy św. (ok. godz. 18:45-50).

Konkurs na lampion adwentowy [link]

lampionLokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Światowid pragnie serdecznie zaprosić uczniów Szkół Podstawowych z terenu gmin powiatu gnieźnieńskiego: Czerniejewo, Gniezno, Łubowo, Kiszkowo, Niechanowo, Mieleszyn, Kłecko, Trzemeszno, Witkowo, powiatu poznańskiego: Czerwonak, Pobiedziska, Kostrzyn, Kleszczewo oraz powiatu wrzesińskiego: Nekla  do wzięcia udziału w konkursie na najładniejszy lampion adwentowy. Na prace czekamy do 10 grudnia br. do godz. 14.00.Więcej na stronie swiatowidlubowo.pl

List Prymasa Polski na Adwent

Umiłowana w Panu Rodzino Diecezjalna!

thumb.php (1)Adwent – Czuwać w komunii z Bogiem
Wraz z dzisiejszą niedzielą wkraczamy ponownie w błogosławiony czas Adwentu. Słowo pochodzenia łacińskiego adventus oznacza przyjście. W tradycji chrześcijańskiej oznaczało od początku podwójne przyjście i jednocześnie czas oczekiwania na te wydarzenia.
Z jednej strony mianem adwentu określano oczekiwanie na spełnienie się wielkiej Obietnicy Boga, na przyjście Mesjasza, która to obietnica wypełniła się we Wcieleniu Jezusa – Syna Bożego i narodzinach Zbawiciela w Betlejem. Stąd Adwent jest czasem bezpośredniego przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia poprzez udział we Mszy św. roratnej, w rekolekcjach, korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania oraz poprzez osobiste wyrzeczenia i postanowienia adwentowe. Z drugiej strony adwent oznacza dalszą perspektywę, czyli oczekiwanie na przyjście Pana na końcu czasów, kiedy dokona sądu nad światem i ostatecznie pokona wszelkie zło i śmierć. To ostateczne wydarzenie nazywamy paruzją Chrystusa, czyli jego powtórnym przyjściem.

Czytaj dalej

Zaproszenie dla rolników

KURIA METROPOLITALNA W GNIEŹNIE

Zaproszenie na adwentowy dzień skupienia

Drodzy rolnicy archidiecezji gnieźnieńskiej!
Już od wielu lat działa w Strzelnie „Klub dobrego rolnika”, który skupia kilkudziesięciu rolników z okręgu kujawskiego i przyległych regionów. Wiedzą z różnych dziedzin rolnictwa dzielą się z członkami klubu zaproszeni pracownicy naukowi z Bydgoszczy, Torunia i Poznania. Od dwóch lat również część wielkopolskich rolników bierze udział w spotkaniach „klub dobrego rolnika” organizowanych w Gnieźnie.
W imieniu księdza biskupa Bogdana Wojtusia pragniemy zatem serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych problematyką rolniczą na adwentowy dzień skupienia.
Nasze spotkanie odbędzie się dnia 4 grudnia 2010 r. W domu rekolekcyjno-pielgrzymkowym towarzystwa czytelni ludowych w Gnieźnie przy ulicy ks. Antoniego Ludwiczaka 15 (Dalki).
Program spotkania:
• 10.00— Msza św.
• wykład – prelekcja: dr inż. Tomasz Polak: „Uproszczona uprawa efektywnym elementem nowo¬czesnej agrotechniki”
• dyskusja
• 12.00—posiłek

 

Dar życia

posterchristmasBenedykt XVI zatroskany o zagrożone życie nienarodzonych apeluje do całego Kościoła o refleksję i modlitwę w tej intencji. W najbliższą sobotę, 27   listopada, Ojciec Święty będzie celebrował uroczyste czuwanie dla życia nienarodzonego. W odpowiedzi na papieskie wezwanie prymas Polski abp Józef Kowalczyk odprawi 27 listopada w katedrze gnieźnieńskiej Mszę św. połączoną z nieszporami. Początek Eucharystii o godzinie 18.00. W parafiach archidiecezji gnieźnieńskiej, podobnie jak w całej Polsce, od czwartku do soboty trwać będzie także triduum modlitewne w intencji obrony życia nienarodzonych. Zachęcamy do licznego uczestnictwa za archidiecezja.pl

W komunii z Bogiem Program duszpasterski na rok 2010/2011

sw_wojciech_2010_komuniaOdnawianie i pogłębianie osobistej relacji z Bogiem, formacja biblijna i duchowa, a także świadome przyjmowanie sakramentów –  to główne cele   programu duszpasterskiego na rok 2010/2011. Wpisuje się on w trzyletni program „Kościół domem i szkołą komunii”, którego realizacja rozpocznie się wraz z pierwszą niedzielą Adwentu, 28 listopada. Hasło „Kościół domem i szkołą komunii” zostało zaczerpnięte z listu apostolskiego Jana Pawła II „Novo millennio ineunte”. Papież pisał w nim: „Czynić Kościół domem i szkołą komunii: oto wielkie wyzwanie, jakie czeka nas w rozpoczynającym się tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni Bożemu zamysłowi, a jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata”.

za www.episkopat.pl Wybrane fragmenty programu duszpasterskiego można przeczytać na portalu opoka