Aniołki św. Jadwigi przełamały się opłatkiem

Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel.

Rozpoczęliśmy ostatni tydzień Adwentu, czas gdy grupy duszpasterskie w naszej parafii organizują spotkania opłatkowe. Jako pierwsze spotkały się Aniołki św. Jadwigi. Wszystko rozpoczęła Ewangelia o narodzeniu Jezusa, którą odczytał ks. Adam. Na spotkaniu gościł też ks. Proboszcz, który złożył wszystkim życzenia, była to też okazja do wspólnego śpiewania kolęd. Spotkanie było także okazją do podziękowania Pani Dominice i Panu Pawłowi, którzy przez miniony rok z wielkim zaangażowaniem opiekowali się naszymi Aniołkami oraz Pani Kamili, organistce, która po przerwie na nowo sprawuje pieczę nad młodymi artystami.

Zdjęcia: ks. Adam i Jakub B.