Adoracja przed synodem parafialnym

Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!» – Mk 1,40-41

W piątek rozpoczęliśmy w naszej parafii SYNOD PARAFIALNY. Podzielony on jest na kilka etapów. Wczoraj młodzież dyskutowała nad rolą Kościoła we współczesnym świecie. Spotkanie na poziomie parafialnym już jutro, a rozpocznie je Msza Święta o godzinie 14.00. Jednak czas synodu to nie tylko wyrażanie swojego zdania. Jak mówił papież Franciszek czas synodu to również czas adoracji i słuchania tego co Jezus nam chce powiedzieć.
Dziś była okazja wsłuchania się w słowa Jezusa podczas parafialnej adoracji, którą rozpoczęła modlitwa różańcowa. Ksiądz Adam mówił, że podczas tej dzisiejszej adoracji powinniśmy wejść na górę spotkania z Bogiem, aby On nas wszystkich prowadził podczas synodu.
Parafia powinna być żywa – mówił ks. Adam – lecz aby tak się stało trzeba żyć Słowem Bożym, trzeba je chwytać w swoje ręce, trzeba dotykać się Jezusa. Wtedy powinniśmy znaleźć odpowiedź na pytanie: Jak sprawić by Kościół był żywy? Kościół bowiem to nie tylko duchowieństwo, to przede wszystkim wierni, którzy są równoprawnymi jego członkami. Dziś potrzeba wspólnoty zjednoczonej wokół Jezusa Chrystusa.
Adorację zakończyła Koronka do Miłosierdzia Bożego.