Zawierzyć Maryi!!!

Zwycięstwo, jeśli przyjdzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny.

 kard August Hlond.

Rozpoczynamy dzisiaj szósty miesiąc naszej parafialnej Nowenny po Nawiedzeniu, który będziemy przeżywać pod hasłem: „Wszystko postawić na Maryję”. Ma to być czas umacniania więzi z Matką Bożą, poprzez uczenie się zawierzenia Maryi i zdrowej maryjnej pobożności. W tych trudnych czasach postawmy na Maryję i zaprośmy Ją do naszego życia w wymiarze rodzinnym oraz parafialnym. Z Maryją zawsze przychodzi Jezus Chrystus, który tak jak w Kanie Galilejskiej chce czynić cuda.

W temat miesiąca wprowadza nas ojciec Paweł Subik, kustosz Jasnogórskiego Obrazu Nawiedzenia. Ojciec Paweł jest też autorem książki zatytułowanej „Matka”, w której opowiada o doświadczeniu działania Maryi w życiu człowieka.

Na Mszy Świętej o godz. 10:00 dalszą peregrynację po parafii rozpoczął Rodzinny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. W tym miesiącu będzie gościł na ulicy Dworcowej.

Niech w tym miesiącu towarzyszy nam szczególnie zawierzenie Maryi i modlitwa przez Jej wstawiennictwo do Boga.