Wiwat Król, wiwat Sejm, wiwat Naród …

„Brzmi Polonez Trzeciego Maja! – Skoczne dźwięki
Radością oddychają, radością słuch poją,
Dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostoją –
Lecz starców myśli z dźwiękiem w przeszłość się uniosły,
W owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły
Po dniu Trzeciego Maja w ratuszowej sali
Zgodzonego z narodem króla fetowali;
Gdy przy tańcu śpiewano: „Wiwat Król kochany!
Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany

Dzisiejsza uroczystość łączy dwa wydarzenia historyczne: obwołanie Maryi Królową Korony Polskiej przez króla Jana Kazimierza, podczas ślubów złożonych we Lwowie przed obrazem Matki Bożej Łaskawej i uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Okoliczności pierwszego wydarzenia były tragiczne. Wojska szwedzkie okupowały Polskę. Do tragedii potopu doprowadziła zdrada książąt i większości szlachty polskiej. Wolna pozostała jedynie Jasna Góra. Ratunek dla Polski przychodzi z nieba. Maryja roztoczyła nad nami płaszcz swojej opieki.  Minął okres potęgi królestwa obojgu narodów Polski i Litwy. Polska, największe w Europie państwo, zaczyna chylić się ku upadkowi. Prywata bierze górę nad troską o Ojczyznę. Zapomniano, co znaczy słowo patriotyzm. Przekupni zdrajcy poszli na służbę do Rosji, która urosła w potęgę. Na ratunek Polce przychodzą patrioci zgromadzeni na Sejmie Czteroletnim, którzy 228 lat temu uchwalili Konstytucję 3 Maja. Zdrajcy sprzedali Rosji Matkę Ojczyznę. Polska znikła z mapy Europy.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu łatwiej było być patriotą. Swoją miłość do ojczyzny można było wykazać podczas zaborów, powstań, wojen. Wielu z naszych rodaków poniosło największą, możliwą ofiarę – na ołtarzu ojczyzny oddali swoje życie. Tak było dawniej, a dziś ? Szczęśliwie nie grozi nam żadna wojna, ale czy to zwalnia nas z obowiązku patriotycznego wobec ojczyzny? Jakie cechy powinien mieć obywatel, aby ojczyzna była z niego dumna? Patriotyzm można okazać swoja postawą i działaniami wobec kraju. Wystarczy przestrzegać prawa, godnie obchodzić święta narodowe, pielęgnować tradycję i kulturę poprzednich pokoleń. Dzisiejszy patriota to człowiek prawy, honorowy, postępujący zgodnie z własną wolą, a jednocześnie dbający o dobro ojczyzny, szanujący jej symbole.

Można zapytać się po co być patriotą? W jaki sposób moja ojczyzna jest lepsza od innych na świecie? Prawda jest taka, że nie jest lepsza, tak jak matka nie jest lepsza od innych matek. Jednak powinnyśmy kochać swoja matkę a nie cudzą. To, że nasza historia jest bardzo bogata, a ludzie, którzy za nią oddawali życie abyśmy my mogli mówić po polsku i wywieszać na domach polskie flagi, powinno być wystarczającym powodem do zostania patriotą. Obrażając swój kraj to tak jakby pluć na groby wszystkich poległych, jednocześnie plując sobie samemu w twarz. Nie należy utożsamiać swojej ojczyzny z panującym ustrojem czy władzą. Jeśli nie szanujemy władz, szanujmy choć własne państwo.

Każdy zgodzi się ze stwierdzeniem, że patriota to osoba, która w imię wyższych celów poświęca swoje dobro, to ludzie, którzy na pierwszym miejscu stawia własny kraj, kosztem własnych wygód i dostatniego życia. Uważa się, że nasz naród to wyjątkowa nacja, doświadczeni wieloletnimi zaborami, okupacją hitlerowską i zależnością od Związku Radzieckiego, nauczyliśmy się stawiać dobro ojczyzny ponad wszystko. Zatem, jaki powinien być patriotyzm w wydaniu polskim? W czasach pokoju, powinien to być patriotyzm lokalny, dbanie o dobre sąsiedzkie stosunki, szanowanie ziemi, wspólne świętowanie w swoich małych ojczyznach. Człowiek bowiem przywiązuje się do miejsca, w którym się urodził. Brak przynależności do miejsca i ludzi nie jest pozytywnym zjawiskiem. Człowiek musi identyfikować się ze swoimi korzeniami, przodkami i tradycjami. To wszystko czyni go świadomym swojego pochodzenia, daje mu energię do życia i cel jego istnienia. Patriotyzm lokalny zakorzeniony w dzieciństwie, powinien na zawsze trwać w podświadomości człowieka. Tak, aby zawsze choć myślami mógł powrócić do czasów, kiedy wszystko było znajome i bezpieczne. Dziś żyjemy w demokratycznym państwie, postawę patriotyczną powinniśmy pielęgnować, a kiedy przyjdzie taka potrzeba, staniemy ramię w ramię, aby chronić wartości:

BÓG , HONOR I OJCZYZNA

„Słyniemy z tego, że jesteśmy patriotami. To prawda. Ale może za wiele wymagań stawiamy Ojczyźnie, Narodowi, a za mało sobie. A przecież pokój w Narodzie płynie z pokoju domowego. Tak często dziś mówi się o umacnianiu pokoju. Umacnia się pokój w sercach i umysłach opanowanych łaską i żywą wiarą. Jeżeli jest on w sercu, w myśli ludzkiej, na pewno utrzyma się w rodzinie. Jeśli utrzyma się w każdej rodzinie, wówczas zapanuje w granicach naszej Ojczyzny. Innej drogi do umocnienia i zachowania pokoju nie ma!” 

                                                                                                                                Kard. Stefan Wyszyński,