25 marca Uroczystość Zwiastowania – Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Przypadająca w najbliższą Środę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego rozpoczyna

dziewięciomiesięczny okres modlitwy w intencji dziecka poczętego, zagrożonego zabiciem w łonie matki, czyli Duchową Adopcję. Tradycyjnie tę dobrowolną modlitwę, rozpoczyna się od uroczystego złożenia przyrzeczenia, które powinno być składane w kościele. Z racji zaistniałego niebezpieczeństwa związanego z zarażeniem koronawirusem zachęcamy do tego, aby takie przyrzeczenie i postanowienie podjąć samodzielnie w domu, trwając w duchowej łączności z modlącymi się w tej intencji podczas Środowej Mszy św. o godz. 18.00. 

ROTA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI

Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo,
wszyscy Aniołowie i Święci.

Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy
nienarodzonym, postanawiam mocno i przyrzekam, 

że od dnia ………………………………

biorę w duchową adopcję jedno dziecko, 
którego imię jedynie Bogu jest wiadome, 
aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, 
modlić się o uratowanie jego życia 
oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen

Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:
  •  jedna Tajemnica Różańca Świętego
  •  moje dobrowolne postanowienia
  •  oraz poniższa codzienna modlitwa „Panie Jezu”, 
       którą teraz po raz pierwszy odmówię

 

TEKST CODZIENNEJ MODLITWY „PANIE JEZU”

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, „Człowieka Zawierzenia”, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.