historia parafii w Kłecku

Nie ma żadnych śladów, kiedy pierwszy kościół stanął w Kłecku, lecz nie ulega wątpliwości, że już w 1255 r. istniał w Kłecku kościół pod wezwaniem
św. Jerzego. Kościół ten zbudowany zapewne z drzewa zgorzał kilkakrotnie, np. podczas najazdu krzyżackiego w 1331 r.

Nie ma pewności, czy zbudowany na nowo kościół nie zgorzał na początku XV w. przy pożarze miasta.Obecny kościół został zbudowany z cegły ok. 1510 r. w stylu gotyckim. Posiadał pierwotnie sklepienie i był niewątpliwie ozdobiony wieżą. Nie wiadomo kiedy sklepienie kościoła zostało zastąpione przez sufit i kiedy została usunięta wieża. Kościół ulegał częstym przeróbkom, które odbierały mu animuszu. Pierwotnym patronem kościoła był św. Jerzy, którego obraz po dziś dzień znajduje się w górnej części ołtarza.

Św. Jadwiga została patronką kościoła w 1521 r. Konsekracja kościoła nastąpiła 1596 r. a dokonał jej Biskup Sufragan gnieźnieński ks. Jan Gniazdowski.

Kościół nasz w swej starej strukturze przetrwał aż do roku 1931. Wtedy to ówczesny proboszcz ; ks. Kanonik Maksymilian Koncewicz przystąpił do przebudowy i rozbudowy kościoła. Zgodnie z projektem wykonanym przez architekta p. Michałowksiego z Poznania została wzniesiona wspaniała wieża, dobudowana kaplica a w samym kościele został przebudowany i powiększony chór. Wówczas dodano w prezbiterium ozdobne stale i kandelabry. Dalszym pracom w kościele szyki pokrzyżowała wojna roku 1939.