Łopienno

2012-02-08-12-37-58
Kościół parafialny

Parafia powstała w XIV wieku. Pierwszy, drewniany kościół spłonął w 1675 roku. Obecna, barokowa świątynia pochodzi z 1680 roku. Kościół konsekrował 15 października 1686 roku sufragan gnieźnieński Wojciech Stawowski.

 

 

 

 

Proboszcz:

ks. Robert WASZAK

Kapelan Domu Sióstr Elżbietanek:

ks. Jan STRĘCIWILK
62-213 Łopienno 119

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP

62-213 Łopienno
tel. 061/427.08.94

Święto patronalne

Wniebowzięci NMP 15.08

Porządek Mszy Świętych

niedziela: Łopienno –  8.00, 9.30; Laskowo – 11.00

dni powszednie: czas letni – 18.00; czas zimowy – 17.00

święta zniesione: Łopienno – 9.00, 18.00; Laskowo – 16.00

Inne kościoły i kaplice

Kościół filialny pw. św. Andrzeja Apostoła w Laskowie

Kaplica pw. NSPJ w domu zakonnym Sióstr Elzbietanek