Kłecko

Proboszcz:
ks. Mirosław KĘDZIERSKI

Wikariusz:
ks. Bartosz GALLAS (mgr. teol.)
tel. 061/429.33.51

Parafia pw. św. Jerzego i św. Jadwigi
ul. Kościelna 1
62-270 Kłecko

tel. 061/427.00.23
e-mail: klecko@wp.pl
www.parafiaklecko.pl

facebook.com/parafiaklecko