Dębnica

2012-02-08-12-37-55
Kościół parafialny

Tu gdzie obecnie stoi kościół nad płynącą rzeczką, w okresie kształtowania się państwa polskiego, wznosił się warowny gródek, obok którego z biegiem czasu powstała osada, która od nazwy rzeczki, która pierwotnie zwała się Dębnicą, przybrała podobną nazwę. Chociaż rzeczka zmieniała nazwę, to osada zachowała pierwotną nazwę Dębnica. Najstarsza data historyczna, jak i pierwszy wykaz mieszkańców tej wsi pochodzi z roku 1136. Pod tą datą Dębnica jest zapisana jako własność arcybiskupa gnieźnieńskiego, a jej mieszkańcami było 5 kmieci o imionach: Smarczek, Domon, Siedlewit, Łojna i Wieścina.
Na niewielkim wzgórzu prawdopodobnie już w XIII wieku zbudowano drewniany kościół, który miał fundament murowany z kamieni polnych. Świątynia orientowana, została wzniesiona na planie dwóch prostokątów: większy stanowił nawę, mniejszy prezbiterium wielobocznie zamknięte.
Obecny drewniany kościół wybudowany został w 1726 r. Powiększony w latach 1937-38. W kościele znajdują się trzy barokowe ołtarze. Przy kościele znajduje się dzwonnica.
Zabytki: barokowe ołtarze, chrzcielnica, ambona, organy, krucyfiks.

 

Proboszcz:

ks. Zdzisław FIRLEJ

Parafia pw. św. Mikołaja i św. Jadwigi

Dębnica

62-271 Działyń

tel. 061/427.96.21

e-mail: Paradebnica34@wp.pl

Msze Święte:

Niedziele:

kościół parafialny – 8.00, 9.30, (W. Post: 9.30., 15.00);

kościół w Działyniu – soboty: czas letni: 18.00; czas zimowy: 17.00; niedziele 11.15.

Dni powszednie:

kościół parafialny – czas letni: 18.00, czas zimowy:17.00;

kościół w Działyniu: środy – 9.00.

Święta zniesione:

kościół parafialny – 10.00, 16.00

kościół w Działyniu – 18.00

Biuro parafialne czynne:

  • od poniedziałku do piątku po Mszy Świętej

Okazja do spowiedzi:

  • codziennie 30 min przed Mszą Świętą
  • pierwszy czwartek i piątek miesiąca 90 min przed Mszą Świętą

Grupy duszpasterskie w parafii:

  • Żywy Różaniec – spotkanie I niedziela po I piątku miesiąca
  • Parafialny Zespół Caritas – spotkanie raz na kwartał
  • Krąg biblijny – spotkanie III niedziela miesiąca
  • Schola – spotkanie raz w miesiącu
  • Liturgiczna Służba Ołtarza – spotkanie raz w miesiącu