Święte Triduum Paschalne

Obchody Paschalnego Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczynają się wieczorną Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej, celebrowaną w Wielki Czwartek, kończą zaś – nabożeństwem nieszporów, odprawianym w Niedzielę Wielkanocną. Nazwy Triduum Paschalne używa się od 1929 roku; wcześniej mówiono o Triduum Sacrum. Łacińskie słowo triduum oznacza dokładnie ‚trzy dni’. Tradycja Kościoła rzymskokatolickiego pozwala jednakże rozumieć triduum również jako trzy fazy misterium Odkupienia.

Czytaj dalejŚwięte Triduum Paschalne

Powiła swego pierworodnego Syna…

Kolejny raz minionej nocy klęknęliśmy  przy żłóbku, który kryje w sobie jedną z największych tajemnic ludzkiej historii, tajemnicę wcielenia Bożego Syna. Przyszliśmy do żłóbka znów, jak co roku, wsłuchać się w głos Bożego Dziecięcia, które przynosi nam Dobrą Nowinę nie tylko o życiu wiecznym, ale i światło na co dzień na nasze zwyczajne szare dni. Podążyliśmy na pasterkę, wcześniej zasiadając przy wigilijnym stole; możemy powiedzieć, że poszliśmy na spotkanie, szukając Bożego Dziecięcia jak trzej królowie. Jednak tak naprawdę to szukamy swojego własnego człowieczeństwa, które przyjmuje całkiem inny wymiar i rodzi się na nowo wraz z narodzeniem Jezusa.

Czytaj dalejPowiła swego pierworodnego Syna…

Światło, które łączy…

Święty Jan Apostoł napisał: nie możesz kochać Boga, którego nie widzisz, nie kochając najpierw tego, którego widzisz. Istnieje więc droga do Pana Boga, która prowadzi przez dostrzeżenie drugiego człowieka. Wszystkim zatem, którzy rozświetlają Betlejemskim Światłem Pokoju tę właśnie drogę, do człowieka i do Boga, niech On sam błogosławi.

Czytaj dalejŚwiatło, które łączy…

„Polska – To imię nas wszystkich zobowiązuje”.

Ojczyzno moja kochana, Polsko, o gdybyś wiedziała, ile ofiar i modłów za ciebie do Boga zanoszę. Ale uważaj i oddawaj chwałę Bogu. Bóg cię wywyższa i wyszczególnia, ale umiej być wdzięczna”. Wspólnie więc, z głębi serc naszych wołajmy: „Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!

Czytaj dalej„Polska – To imię nas wszystkich zobowiązuje”.

Czechy i Dziećmiarki dziękowały za zbiory.

Wam w szczególny sposób powierzył Stwórca wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie, by były dla wszystkich pokarmem. Rodzi ta ziemia „cierń i oset”, ale dzięki waszej pracy ma rodzić pokarm, ma przynosić chleb dla człowieka. To jest szczególnym źródłem godności pracy na roli. Waszej godności.

Czytaj dalejCzechy i Dziećmiarki dziękowały za zbiory.

Dożynki Gminne 2018

Będziesz obchodził Święto Namiotów przez siedem dni po zebraniu plonów z twego klepiska i tłoczni. W to święto będziesz się radował ty, syn twój i córka, sługa twój i niewolnica, a także lewita, obcy sierota i wdowa, którzy żyją w twoich murach. Przez siedem dni będziesz świętować ku czci Boga swego, Jahwe, w miejscu, które sobie obierze Jahwe, za to, że ci błogosławi Bóg twój, Jahwe, we wszystkich twoich zbiorach, w każdej pracy twych rąk, i abyś był pełen radości

Czytaj dalejDożynki Gminne 2018